Welkom, Bon Bini!!

Stichting EPAH Schiedam is sinds 2002 actief in Schiedam. In januari 2009 is de stichting verandert naar een beraad. Dit met als doel meer invloed uit te oefenen op beleidsniveau aangaande Antilliaanse zaken in Schiedam. EPAH zet zich ook in om de maatschappelijke en culturele participatie van de doelgroep in Schiedam te bevorderen. EPAH organiseerd activiteiten op sociaal-cultureel en educatief gebied. Daarnaast willen we Schiedammers achtergrondinformatie bieden over de Antilliaanse leefcultuur. Dit alles met het doel de integratie van Antillianen en Arubanen in Schiedam te bevorderen.

Help ons!

We zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden en vrijwilligers. Vind je het leuk om voor en samen met onze doelgroep te werken?

Klik hier voor meer informatie.